Waarom World Of Work

CONCEPT- EN MOTIVERINGSNOTA

Why, what, how, who, where, when, ….

Waarom een one-stop-shop experience center/beurs over innovaties in de world of work?

Organisaties (werkgevers en werknemers) zijn meer dan ooit op zoek naar efficiëntere en effectievere manieren om het ‘werk’ in de nieuwe hybride wereld te organiseren. Kennis (in alle takken van organisaties) en het verwerken van kennis groeit de laatste decennia exponentieel. Een interessante ontwikkeling die gevoed wordt door de nieuwe mogelijkheden die de digitalisering van werk en processen biedt. Voeg daar pandemie, energiecrisis en andere disrupters aan toe en workplace strategieën, talent management & mobiliteit komen steeds meer bovenaan de agenda’s van directiecomités en raden van bestuur te staan. 


Hoe succesvol het hybride werken organiseren? Hoe een beter inzicht krijgen in de total cost of ownership (TCO) van kantoorgebouwen? Wat met de ESG uitdagingen? Hoe oplossingen vinden voor de huidige energievraagstukken? Waar inspiratie vinden voor duurzame werkomgevingen? Al deze thema’s maken vandaag de geesten rijp voor verandering. We kunnen spreken van een momentum! Ook de work-life balance, wellbeing en mobiliteit en last but not least: talent vinden en talent inspireren/houden doen business leaders nadenken over een flexibele future proof organisatorische aanpak.

Maar waarom blijft het meestal bij ‘nadenken’ en stelt men zo vaak het voorbereiden en plannen van klantgerichte en structurele veranderingen uit?

Wat houdt organisaties tegen om tot een werkorganisatie-doorbraak te komen?

De redactie van CxO Magazine kwam de afgelopen twee jaar tijdens haar vele gesprekken met CEO’s meestal tot dezelfde conclusie. DMU’s van organisaties stellen de noodzakelijke doorbraakstrategie om hun vernieuwende visie op de organisatie van werk (met alle betrokken partijen) te communiceren meestal uit of beperken zich tot het hoogstnoodzakelijke. De werkorganisatie visie vertrekt te weinig vanuit een klantgerichte strategie. Tot de business er begint onder te leiden wat leid tot de gekende wake-up call.
Talent is vandaag fluide en gevoelig voor authenticiteit, leiderschap en duidelijkheid. Internet, een stoel en een tafel thuis om te kunnen werken of een satellietkantoor met deze basisfaciliteiten is niet voldoende. Vooruitstrevende organisaties komen tot de valststelling: er is helemaal geen war for talent in de wereld van de kenniswerkers, maar wel een war for purpose. 
Dit gegeven inspireert business leaders op zoek naar waardevolle klankborden en visionairs om tot een doorbraak te komen. De innovatieve uitstraling van de organisatie bij (junior & senior) talent en succesvol de cultuur van een organisatie transformeren verdient veel meer aandacht. De implementatie, filosofie en know-how achter een duurzame everywhere office heeft meer nodig dan PowerPoint presentaties op seminaries of meetings met mogelijke leveranciers.  Peer learning, de beleving van nieuwe werkomgeving en getuigenissen stimuleren het kiezen voor innovatieve oplossingen. Directies van groei KMO’s en grote organisaties willen liefst de future of work eerst aan het werk zien. Het vormt voor hen een belangrijk onderdeel in het tot stand komen van een onderbouwde beslissing. Uit onderzoek blijkt dat business leaders en hun influencers innovaties zelf willen kunnen ontdekken op een centrale experience center/beurs (one stop shop). Ze zijn vragende partij om alle betrokken aspecten samen onder één dak vinden om de total picture te zien en tijd te besparen. 
De wereld van de real estate, facilitaire diensten, ICT, HRM en mobiliteit hebben elkaar nodig. Het bulkt vandaag van de (cross) innovaties die smeken om aandacht.  Uit CxO-onderzoek blijkt dat aanbieders en hun klanten vragende partij zijn om elkaar op een nieuwe jaarlijkse centrale allround ontmoetingsplaats met uitstraling te ontmoeten. Een experience en know-how center waar geïnteresseerden zoals investeerders, directies en hun teams de werkomgeving van de toekomst en alle bijbehorende facetten kunnen ontdekken.  Zowel strategisch als operationeel. 
Om bij organisaties een doorbraak te realiseren in ‘hun vision of work’ is er tegelijkertijd een top down en een bottom up approach nodig. Een centrale beurs/XL-showroom (all-in-one) waar beslissingsnemers én influencers relevante innovaties kunnen ervaren, voelen, proeven en hun toekomstige beslissingen kunnen onderbouwen. Een jaarlijkse samenkomst waar vraag onderling (interactie sfeer) maar ook samen met de aanbodzijde elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en tot samenwerkingen komen. Dat vraagt een inspirerende event-omgeving die vertrouwen uitstraalt. Heel wat woorden die allemaal leiden tot het concept van een beurs, maar dan heruitgevonden. Veel dynamischer, interactiever, met meer ruimte voor demonstraties, gefaciliteerde interactiemomenten tussen de bezoekers onderling, praktijkgerichte content en het delen van know-how. 
Er is meer nodig dan afzonderlijke seminaries en congressen voor real estate, gebouwen-beheerders, facility managers, HR directeuren, CxO’s, bestuurders, fleet managers, projectontwikkelaars en real estate specialisten.  Want die willen in de nieuwe geconnecteerde wereld elkaar de hand kunnen reiken en elkaar kunnen aanvullen. 
World of Work wil als innovatief beurs/marktplaats-concept de weg naar een dergelijke doorbraak vereenvoudigen. Trouwens een totaalbeeld neerzetten van het vernieuwde werk en business omgeving maakt de overdracht van ideeën en kennis duurzamer. Met andere woorden, er is noodzaak aan een centraal event dat belevings-demo’s, peer learning, meetings en digitale communicatie op een vernieuwde multimediale wijze bundelt tot een geheel. Die behoefte beantwoorden is precies wat het jaarlijkse forum/beurs World Of Work als XL Experience & Know-how Center wil realiseren. World of Work vindt volgend jaar plaats op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2024 inAntwerp Expo.  September en oktober zijn voor belangrijke investeringen de budgeteringsmaanden bij uitstek.  De baseline van deze tweedaagse beurs zegt precies wat de bezoeker mag verwachten: new visions of work. 

Organisator

Amazing Projects bv (de eventtak van CxO Media)

Waar?

Antwerp ExpoHall 4 (meest recente en grootste hall – 6.000 m²) – met uitbreidings-mogelijkheden

Wanneer?

Woensdag 5 en donderdag 6 juni 2024 van 10 uur tot 18 uur (nocturne is de onderdeel van de bottom up strategie. World of Work verwelkomt tijdens de nocturne de leidinggevende kenniswerkers die tijdens de dag zich niet kunnen vrijmaken.

Wat?

The World of Work is een tweedaagse vakbeurs voor workplaces, teams & mobility met de nadruk op innovatie en beleving. Dit Experience event wil vooral een antwoord geven op de vraag: waarom is investeren in een inspirerende en vernieuwende werkomgeving zinvol en wat zijn mogelijke valkuilen? 

– Nocturne op de eerste beursdag van 18 uur tot 21 uur (nog te bespreken)

– Interactief ontbijt congres op dag 1 en 2 = CxO Leadership Forum voor peer learning workplace management & strategies. ‘s Ochtends van 8 uur tot 10 uur.

Wie zijn de bezoekers?

World of Work gelooft (gebaseerd op onderzoek) in een hybride top down en een bottom up approach en nodigt samen met haar exposanten zowel beslissingnemers als influencers uit. De focus ligt vooral op groei-KMO’s, middelgrote en grote organisaties in de private en publieke sectoren. In totaal mikt de beurs World Of Work op 3.000 bezoekers gespreid over de twee dagen. Met ruimte om influencers (kenniswerkers) op de nocturne van dag 1 die we buiten de kantooruren uitnodigen.Alle sectoren waar the new way of working op van toepassing is, worden online en offline benaderd als potentiële bezoekers.

Wie zijn de exposanten?

Leveranciers en fabrikanten van diensten en producten die het werken in de nieuwe wereld efficiënter, effectiever, duurzamer en kwalitatiever maken. Van strategie tot operations. Ook richt World of work zicht tot architecten, interieurarchitecten en andere bouwbeslissers.  Er zijn (belevings)standen bespreekbaar van 16m2 tot 150m2. De beste plaatsen voor standen worden aangeboden volgens het principe first come, first served.

Strategische en operationele thema’s & domeinen op World of Work 

Strategisch

 • Mobility planning
 • Purpose definition
 • Strategy execution
 • Human resources management
 • Operation Technology
 • Smart Buildings
 • Business intelligence
 • Data-driven workplace strategies
 • ESG (Environment, Social & Corporate Governance)
 • Employer branding
 • Organisatie design
 • Hybride werkplek strategieën
 • Digital governance
 • Real estate 
 • IFM (integrated facility management)
 • Digital collaboration
 • IT & Data Governance
 • PropTech

Operationeel

 • Workplace innovaties
 • Detachering van talent
 • Cleaning (soft maintenance)
 • Cloud Computing
 • Building automation
 • Duurzame mobiliteit
 • Energie Management
 • Employee experience 
 • Wellbeing
 • Fleet & mobility management
 • Sustainable Workplaces
 • ICT infrastructuur 
 • Intelligent gebouwbeheer
 • Innovatieve kantoorinrichting
 • Safety & security
 • Luchtkwaliteit (HVAC)
 • Multifunctionele bedrijventerreinen
 • Project financiering
 • Hard maintenance
 • Architectuur/projectontwikkeling
 • Catering (hybrid werkomgevingen en wisselende werktijden) 
 • Soft & hard maintenance 
 • Isolatie
 • Pest control
 • Hard maintenance (installaties)
 • Kantoorinrichting (met aandacht voor hybrid workplaces)
 • Artificiële intelligentie
 • Virtuele kantoren
 • Cyber Security
 • Artificiële intelligentie (demystified)
 • Innovatieve vloerbekledingen

Mogelijke uitbreiding World of Work 2025 (extra hall)

Next-generation workplaces in the world of manufacturing, commerce & logistics. Connecting the organizational dots between office, showroom, warehouse and factory. Het impact van het digitale/hybride werken op commerciële, logistieke- en productie-omgevingen.Vernieuwde aandacht voor een balans tussen de 3 P’s (planet, people, profit).

Enkele inspirerende bronnen:

https://impact.economist.com/projects/rewriting-the-rules/nice-to-have-or-business-essential-worker-well-being-in-a-downturn/ 
https://www.leesmanindex.com/hybrid-where-are-the-risks-hidden-in-the-hype/ 
https://shop.sloanreview.mit.edu/store/how-work-will-work-in-the-new-normal
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/03/29/the-future-of-office-properties-in-a-remote-work-revolution/?sh=5387d9303653
https://www.forbes.com/future-of-work/ 
https://hbr.org/2020/11/our-work-from-anywhere-future
https://www.opentext.com/assets/documents/en-US/pdf/opentext-pp-10-ways-to-master-modern-work-en.pdf
https://www.imd.org/contentassets/898f910ac04f473dad2f8a383e961f12/9-organizational-design-final-w.-no.-05.11.12.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Activity-based_workin