Wie is de Exposant

Wie is de exposant?

Leveranciers en fabrikanten van diensten en producten die het werken in de nieuwe wereld efficiënter, effectiever, duurzamer en kwalitatiever maken. Van strategie tot operations. Ook richt World of work zicht tot architecten, interieurarchitecten en andere bouwbeslissers.  Er zijn (belevings)standen bespreekbaar van 16m2 tot 150m2. De beste plaatsen voor standen worden aangeboden volgens het principe first come, first served.

World of Work  brengt als enige one-stop-shop event, alle stakeholders over het nieuwe werken samen. Ook de federaties Federgon, Ifma, Belfa, Mobia en Agoria zijn betrokken contentpartners. 5 en 6 juni 2024 worden twee zeer belangrijke dagen voor organisaties uit de branches:  HR, Facility Managment, ICT, Mobility

5 good reasons why it is worth exhibiting

Vijf redenen om als exposant deel te nemen

 1. Meet your existing and prospective customers.
  Exhibiting at a trade show gives you the chance to communicate with new and existing customers face to face. If you can connect with your customers in person you have the opportunity to make an impression and become someone that your customer knows, instead of just another voice over the phone or email. Businesses with great customer relationships are more likely to succeed then those who have never made the time to gain their trust.
 1. Maak kennis met uw bestaande en potentiële klanten.
  Exposeren op een beurs geeft u de kans om face-to-face te communiceren met nieuwe en bestaande klanten. Als u persoonlijk contact kunt maken met uw klanten, heeft u de mogelijkheid om indruk te maken en iemand te worden die uw klant kent, in plaats van alleen maar een andere stem via de telefoon of e-mail. Bedrijven met geweldige klantrelaties hebben meer kans van slagen dan bedrijven die nooit de tijd hebben genomen om hun vertrouwen te winnen.
 1. Increase brand awareness.
  Exhibitions provide a powerful platform to stand out from the crowd and make your brand memorable. At a trade show you have the opportunity to attract the same customers as your competitors, whether they are a much bigger brand than you or not, so an effective stand design is a valuable tool. By displaying your newest products or latest developments you have the opportunity to establish your brand as an industry leader.
 1. Vergroot uw naamsbekendheid.
  Beurzen bieden een krachtig platform om u te onderscheiden van de massa en uw merk gedenkwaardig te maken. Op een beurs heeft u de mogelijkheid om dezelfde klanten aan te trekken als uw concurrenten, of ze nu een veel groter merk hebben dan u of niet, dus een effectief standontwerp is een waardevol hulpmiddel. Door uw nieuwste producten of nieuwste ontwikkelingen te tonen, heeft u de mogelijkheid om uw merk als marktleider te vestigen.
 1. Learn about new developments in your industry.
  In addition to meeting customers and generating sales, exhibitions provide the opportunity to connect with other companies or contractors who can help your business grow. This could be suppliers, new services or bulk buying opportunities, whatever your company can make the most of. Directors and managers often attend trade shows so you have the chance to mix with industry leaders and grow your business network.
 1. Leer meer over de nieuwe ontwikkelingen in uw branche.
  Naast het ontmoeten van klanten en het genereren van omzet, bieden beurzen de mogelijkheid om in contact te komen met andere bedrijven of aannemers die uw bedrijf kunnen helpen groeien. Dit kunnen leveranciers, nieuwe diensten of bulk aankoop mogelijkheden zijn, waar uw bedrijf het meeste uit kan halen. Directeuren en managers wonen vaak beurzen bij, zodat u de kans krijgt om met marktleiders om te gaan en uw zakelijke netwerk uit te breiden.
 1. Generate quality leads.
  Exhibitions attract thousands of people over the course of a few days so there’s huge potential to attract hundreds of these visitors to your stand. This offers your sales team the chance to generate quality leads there and then, or to follow up with after the trade show. It also means that you can test different sales techniques on different customers and improve your lead generation strategy for future events.
 1. Genereer kwalitatieve leads.
  Beurzen trekken in de loop van een paar dagen duizenden mensen, dus er is een enorm potentieel om honderden van deze bezoekers naar uw stand te lokken. Dit biedt uw verkoopteam de kans om ter plaatse kwaliteit-leads te genereren of na de beurs op te volgen. Het betekent ook dat u verschillende verkooptechnieken op verschillende klanten kunt testen en uw strategie voor het genereren van leads voor toekomstige evenementen kunt verbeteren.
 1. Check out the competition
  Trade show exhibitions allow you to maintain a competitive edge by understanding what else is going on in your industry. You can observe your competitors and see how they differ from you and make note of what is working well for them. You’re at a disadvantage if you don’t know who you are up against so exhibitions are a great environment to gather the information you need to better position yourself against other businesses.
 1. Bekijk de concurrentie
  Met beurzen kunt u een concurrentievoordeel behouden door te begrijpen wat er nog meer gaande is in uw branche. U kunt uw concurrenten observeren en zien hoe ze van u verschillen en noteren wat goed voor hen werkt. Je bent in het nadeel als je niet weet met wie je te maken hebt, dus beurzen zijn een geweldige omgeving om de informatie te verzamelen die je nodig hebt om jezelf beter te positioneren ten opzichte van andere bedrijven.

Plan indeling standen

Nieuwsgierig naar de condities?

Vul uw gegevens in, wij nemen zo vlug mogelijk contact op met u.