Wat met het ’welbevinden’ in het bedrijf ?

De wereld, de arbeidsmarkt, onze huidige samenleving is post-Covid in volle evolutie. Klimaatverandering kan zowel directe als indirecte gevolgen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

In verschillende sectoren en op diverse beleidsniveaus tekenen zich nieuwe productiepatronen af. Aangezien er dan nieuwe risico’s ontstaan, is het nodig preventieve maatregelen aan te passen aan die nieuwe realiteit. Daarnaast ontstaan meer atypische arbeidsvormen, waarbij het bv. niet meer duidelijk is of personen nog een werknemersstatuut hebben of waarbij werknemers steeds meer werken buiten de invloedsfeer van de werkgever.

Lees meer…